Forum Pertemuan DAS Lampung: Reorganisasi

Selasa, 21 Juli 2016. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si., dan Ir. Muswir Ayub selaku Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Way Seputih Way Sekampung. Mengadakan Forum Pertemuan DAS Lampung: Reorganisasi Persentasi Pada Rapat Forum DAS Lampung diruang sidang Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Upsus Pajale 2016

Senin 20 Juni 2016, laporan pelaksanaan kegiatan Upaya Peningkatan Khusus Padi Jagung Kedelai, dan Daging (Upsus Pajale) dilaksanakan diruang sidang Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Ketua Pelaksana Kegiatan Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.Sc., melaporkan kepada Kepala Bidang Program dan Kerjasama Pendidikan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementrian Pertanian Dr. Drh Maya Purwanti, MS.

Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian UNILA Adakan Pemilihan Ketua Program Studi

foto 2Bertempat di Gedung N, Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Unila, Rabu, 15 Juni 2016, mengadakan acara pemilihan Ketua Program Studi S2 Agribisnis, Ketua Program Studi S1 Agribisnis, dan Ketua Program Studi S1 Penyuluhan Pertanian.  Acara pemilihan Ketua Program Studi S2 Agribisnis digelar karena berakhirnya masa jabatan Ketua Program Studi S2 Agribisnis yang selama ini dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. Ali Ibrahim Hasyim, M.S.  Sedangkan pemilihan Ketua Program Studi S1 Agribisnis dan S1 Penyuluhan Pertanian digelar sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 174/KPT/I/2016 tentang Pembukaan Program Studi pada Universitas Lampung di Bandar Lampung, yang memberikan izin pembukaan Program Studi S1 Penyuluhan Pertanian.

Jurusan Teknik Pertanian FP Unila Adakan kuliah Umum

Prof. Sigit Supadmo Arif.Jurusan Teknik Pertanian FP Unila, Rabu, 15 Juni 2016, mengadakan kuliah umum di Ruang Aula Fakultas Pertanian Unila, dengan tema “Pengelolaan Air Irigasi Bersih dan Modern”.  Materi kuliah umum disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Sigit Supadmo Arif, M.Eng., seorang pakar irigasi yang juga aktif sebagai Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada (UGM), dengan judul  “Gerakan Irigasi Bersih sebagai Organisasi Pembelajar”.

Mahasiswa Universiti Malaysia Terengganu Mengikuti Latihan Industri di Fakultas Pertanian UNILA

Mahasiswa Universiti Trengganu Foto Bersama Dekan FP Unila

Mahasiswa Universiti Malaysia Trengganu Foto Bersama Dekan FP Unila

Selasa, 14 Juni 2016, diruang Dekan Fakultas Pertanian Unila, Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si. bersama para Wakil Dekan menerima kehadiran tiga mahasiswa yang berasal dari Universiti Malaysia Terengganu. Mahasiswa tersebut: Nor Farhana Binti Rafly, Siti Amirah Muhammad Zahid, dan Azlin Hilwani Binti Ayob, ketiganya berasal dari fakultas dan jurusan yang sama yaitu Fakulti Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan, Jurusan Agroteknologi (Teknologi Lepas Tuai).

Pengumuman Hasil Post Test BIMTEK UPSUS Padi, Jagung, Kedelai dan Daging Tahun 2016

Berdasarkan pengumuman hasil post test BIMTEK UPSUS Padi, Jagung, Kedelai dan Daging Tahun 2016, berikut kami lampirkan nama-nama peserta yang lulus silakan klik disini

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan bahwa:

1. Informasi Perkuliahan Semester Genap TA 2015/2016:
a. Akhir perkuliahan tanggal 17 Juni 2016,
b. Pelaksanaan UAS 20 Juni s.d. 1 Juli 2016,
c. Pengisian Nilai mulai 27 Juni s.d. 8 Juli 2016,
d. Perbaikan Nilai mulai 11 s.d. 15 Juli 2016.

2. Pembimbing Akademik (PA) yang belum memvalidasi KRS mahasiswa dimohon segera memvalidasi KRS agar tidak menghambat proses pengisian nilai mahasiswa.

3. Dosen PA diharap mengingatkan mahasiswa untuk melakukan pengisian KRS tepat waktu dan menyerahkan bukti bayar SPP, KRS, dan KHS kepada PA mulai Semester Ganjil 2016/2017.

4. Mahasiswa yang diperkenankan mengikuti Perkuliahan pada Semester Ganjil TA 2016/2017 adalah:
a. Terdaftar di Daftar Nama Kelas (DNK),
b. Bila tidak ada di DNK karena belum membayar SPP, maka mahasiswa tersebut wajib melampirkan Surat       Permohonan Penundaan SPP kepada Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, dan menyerahkan fotokopi surat tersebut kepada Penanggung Jawab Mata Kuliah agar bisa mengikuti perkuliahan,
c. Pengisian KRS karena keterlambatan/penundaan SPP akan dilayani apabila point b diatas sudah terpenuhi.

5. Mulai Semester Ganjil 2016/2017, Penanggung Jawab Mata Kuliah, wajib memeriksa DNK mata kuliah yang diasuh dan tidak mengizinkan mahasiswa yang tidak ada di DNK untuk mengikuti perkuliahan, kecuali mahasiswa yang menyerahkan Surat Pemohonan Penundaan SPP yang ditandatangani Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan.

 

Bandar Lampung, 8 Juni 2016
Dekan,

dto

Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.S.
NIP 196110201986031002

Informasi Ujian Akhir Semester Genap TA 2015/2016

Ditujukan kepada Para Ketua Jurusan, Para Dosen PJ Mata Kuliah dan Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lampung:

Sehubungan akan berakhirnya Semester Genap  TA 2015/2016 dan akan segera diadakan Ujian Akhir Semester (UAS), dengan ini kami informasikan beberapa hal:

Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.