Direktori Dosen FP Unila

NO.    NAMA                                           NIP                    JABATAN/ PANGKAT       PEND.TERAKHIR

1            2                                          3                                   4                                        5

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI

I.     KEL. ILMU BENIH

1.     Paul B. Timotiwu, Ir. M.S., Ph.D.        196209281987031001    L.K./ IV-a                            S3

2.     Eko Pramono, Ir., M.S.                         196108141986091001    L.K./ IV-a                             S2

3.     Ermawati, Ir., M.Si.                              196101011987032003    L /  III-c                                 S2

4.     Yayuk Nurmiyati, Ir., M.S.                   196101111987032004    L / III-c                                  S2

5.     Tjipto R. Basuki, Ir. M.S.                      196203091987031004    L.K./ IV-a                            S2

6.     Dr. Agustiansyah, S.P., M.Si.               197208042005011002    L / III-c                                S3

 

II.    KEL.  PEMULIAAN TANAMAN DAN BIOTEKNOLOGI    

 

1.     Setyo D. Utomo, Ir., M.Sc., Ph.D., Prof.  196110211985031002   G.B./ IV-d        S3

2.     Ardian, Ir. M.Agr.                                 196211281987031002    L.K./ IV-b          S2

3.     Erwin Yuliadi, Ir., M.Sc., Ph.D.            195607121982111002    L.K./ IV-a       S3

4.     Kukuh Setiawan,Ir.,M.Sc.,Ph.D.,Prof. 196102181985031002    G.B./ IV-c      S3

5.     Maimun Barmawi, Ir., M.S., Dr.          195005151981032001    L.K./ IV-a      S3

6.     Nyimas Sa’diyah, Ir., M.P., Dr.            196002131986102001    L.K / IV-a      S3

7.     Syaiful Hikam, Ir., M.Sc., Ph.D.           195407231982111001    L / III-c         S3

8      Akari Edy, S.P., M.Si.                           197107012003121001    A.A./ III-b       S2

9.     Fitri Yelli, S.P., M.Si.                             197905152008122005    A.A./III-b     S2

10.   Dwi Hapsoro Ir., M.Sc..,Dr                  196104021986031003    L.K./ IV-a     S3

11.   Yusnita, Ir., M.Sc..,Dr.,Prof.                 196108031986032002    L.K./ IV-b   S3

12.   Sri  Ramadiana, S.P., M.Si.                   196912051994032002    L / III-d      S2

 

III.  KEL. ILMU TANAMAN

1.     Muhamad Kamal, Ir.,M.Sc.,Ph.D.,Prof  196101011985031003  G.B./ IV-c    S3

2.     Azlina Heryati Bakrie, Ir., M.S.            195203111981032001    L.K./ IV-c      S2

3.     Darwin H.P,. Ir., MSc., Dr.                   196301311986031004    L.K./ IV-c       S3

4.     Kus Hendarto, Ir., M.S.                        195703251984031001    L / III-d        S2

5.     M. Syamsul Hadi, Ir., MSc.                  196106131985031002    L.K./ IV-b   S2

6.     Rugayah, Ir., M.P.                                 196111071986032002    L.K./ IV-b    S2

7.     Setyo Widagdo, Ir., M.Si., Dr.              196812121992031004    L / III-c        S3

8.     Tri Dewi Andalasari, Ir., M.Si.             196601081990102001    L / III-c        S2

9.     Tumiar K. Manik Ir., M.Sc. Dr..           196302021987032001    L/ III-d     S3

10.   Yohanes Cahya Ginting, Ir. M.S.          195912211986031001    L / III-c    S2

11.   Herawati Hamim, Ir., M.S.                   195112121981032001    L.K./ IV-a    S2

12.   Niar Nurmauli, Ir., M.S.                       196102041986032002    L.K./ IV-c    S2

13.   Kuswanta F. Hidayat, Ir., M.P., Dr.    196411191989031001    L.K./ IV-a      S3

14.   Sunyoto, Ir., M.Agr.                              195510251982111001    L.K./ IV-a        S2

16.   Maria Viva Rini, Ir., M.Sc. Dr.              196603041990122001    L.K./ IV-a   S3

17.   Rusdi Evizal, Ir., M.S., Dr.                   196108261986031001    L.K./ IV-c      S3

18.   Sugiatno, Ir., M.S.                                 196002261986031004    L.K./ IV-b   S2

19.   R.A. Diana Widyastuti, S.P., M.Agr.  198104132008122001   Dosen/III-a   S2

 

IV.  KEL. ILMU GULMA

1.     Nanik Sriyani, Ir., M.Sc., Ph.D., Prof.  196201011986032001   G.B./ IV/c    S3

2.     Dad Resiworo Yekti, Ir., M.S.               196204221986031001    L.K./ IV-b     S2

3.     Hermanus Suprapto, Ir., M.Sc.            195205031980031005    L.K./ IV-a     S2

4.     Herry Susanto, Ir., M.P.                        196301151987031001    L.K./ IV-a     S2

5.     Hidayat Puji Siswanto, S.P., M.P.       197512172005011004    L / III-c         S2

 

V.  KEL.  FISIOLOGI TANAMAN

1.     Soesiladi E.W., Ir., M.Sc., Ph.D.,Prof.  196005011984031002   G.B./ IV-d   S3

2.     Agus Karyanto, Ir., M.Sc., Ph.D.         196108201986031002    L / III-c         S3

3.     Yafizham,  Ir., M.S., Dr.                       196001011987031006    L.K./ IV-a     S3

 

VI.  KEL.  KIMIA DAN KESUBURAN TANAH

1.     Jamalam L. Raja, Ir., M.Sc., Ph.D.Prof          195303181981031002                          G.B./ IV-d      S3

2.     A.Kadir Salam, Ir.,M.Sc.,Ph.D.,Prof    196011091985031001    G.B./ IV-e                          S3

3.     Mamat A. Pulung, Ir., M.Sc., Dr.         194807071976031001    L.K./ IV-a                    S3

4.     Sarno,  Ir., M.S.                                     195707151986031003    L.K./ IV-c                                     S2

5.     Hery Novpriansyah, Ir., M.Si.              196611151990101001    L / III-d                                      S2

6.     Supriatin, S.P., M.Sc.                            197912192005012001    A.A./ III-a                     S2

 

VII.  KEL. BIOLOGI DAN BIOTEKNOLOGI TANAH

1.     Ainin Niswati,  Ir., M.S., Dr., Prof.      196305091987032001    G.B./ IV-d                             S3

2.     Dermiyati,  Ir., M.Agr Sc., Ph.D. Prof.          196308041987032002                          G.B./ IV-e          S3

3.     M.A. Syamsul A., Ir., M.Sc., Ph.D.      196104111985031004    L / III-d                         S3

4.     Sri Yusnaini, Ir., M.Si., Dr., Prof.          196305081988112001    G.B./ IV-d               S3

5.     Nur Afni Afrianti, S.P., M.Si.               198404012012122001    Dosen/III-b                                                  S2

 

VIII.   KEL. MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN

1.     Muhajir Utomo, Ir., M.Sc., Ph.D. Prof           195007161976031002                          G.B./ IV-e       S3

2.     Irwan S. Banuwa, Ir., M.S.,Dr., Prof.             196110201986031002                          G.B./ IV-d      S3

3.     Ali  Kabul Mahi,  Ir., M.Sc., Dr. Prof.            194711271976031001                          G.B./ IV-d             S3

4.     Afandi,  Ir., M.P., Dr.                           196411031988031003    L.K./ IV-a                        S3

5.     Tamaluddin Syam, Ir., M.S., Dr.         195502221984031003    L.K./ IV-b                        S3

 

IX.   KEL. ILMU LINGKUNGAN

1.     K.E.S. Manik, Ir., M.S., Dr., Prof.         194806151976031001    G.B./ IV-d                   S3

2.     Henrie Buchari, Ir., M.Si.,Dr.              195901311985031002    L / III-c                          S3

3.     Didin Wiharso, Ir.                                 196107051986031005    L.K./ IV-a                            S1

 

X.    KEL. ILMU HAMA TUMBUHAN DAN ENTOMOLOGI

 

1.     Hamim Sudarsono.,Ir.,M.Sc.,Ph.D.Prof.    196001191984031003    L.K./ IV-c                 S3

2.     Agus M. Hariri, Ir., M.P.                      196108181986031001    L.K./ IV-a                       S2

3.     F.X. Susilo, Ir., M.Sc., Ph.D., Prof.       195908081983031001    G.B./ IV-b                                     S3

4.     I Gede Swibawa,  Ir., M.S., Dr.             196010031986031003    L.K./ IV-a                        S3

5.     Indriyati, Ir.                                           196010191986032004    L.K / IV-a                      S1

6.     Lestari Wibowo, Ir., M.P.                     196208141986102001    L.K./ IV-a                               S2

7.     Nuryasin, Ir., M.Si.                               195910091986031002    L.K./ IV-a                    S2

8.     Rosma Hasibuan, Ir.,M.Sc.,Ph.D.Prof           195808281983032003                          G.B./ IV-d      S3

9.     Sudi Pramono, Ir., M.P.                        196012121986031009    L.K./ IV-a                     S2

10.   Solikhin, Ir., M.P.                                  196209071989031002    L.K./ IV-a                   S2

11.   Purnomo,  Ir., M.S., Dr., Prof.              196406131987031002    G.B./ IV-d                          S3

12.   Yuyun Fitriana, S.P., M.P.                    198108152008122001    A.A./III-b               S2

 

XI.   KEL.  ILMU PENYAKIT TUMBUHAN

 

1.     Cipta Ginting, Ir., M.Sc., Ph.D., Prof.            196012011984031003                          G.B./ IV-c               S3

2.     Hasriadi Mat Akin, Ir., M.P., Dr. Prof.          195705291986031002                          G.B./ IV-d        S3

3.     Efri Ir. M.S.                                            196009291987031002    L.K./ IV-a                       S2

4.     Joko Prasetyo,  Ir., M.P.                        195902141989021001    L.K./ IV-b                     S2

5.     Muhammad Nurdin, Ir., M.Si.             196106131986031001    L / III-c                         S2

7.     Suskandini Ratih D., Ir., M.P., Dr.       196105021987072001    L.K. / IV-a              S3

8.     Sudiono, S.P., M.P..                              196509271994021001    L.K./ IV-a               S2

9.     Titik Nur Aeny, Ir., M.Sc.                     196201071986032001    L.K./ IV-b                 S2

10.   Tri Maryono, S.P. M.Si.                         198002082005011002    L / III-a                    S2

11    Radix Suharjo, S.P. M.Sc.                     198106212005011003    L / III-c                  S2

 

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

 

I.     KEL .  EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS

 

1.     Ali Ibrahim Hasyim, Ir., M.S., Dr.Prof          194906141976031001                          G.B./ IV-d               S3

2.     Umi Kalsum, Ir., M.S.                          195111141981122001    L.K./ IV-b               S2

4.     R. Hanung Ismono, Ir., M.S., Dr.         196206231986031003    L.K./ IV-b                              S3

5.     Achdiansyah Sulaiman, Ir., M.S.         195608261986031001    L.K./ IV-a                       S2

6.     Adia Nugraha, Ir., M.S.                        196206231986031002    L / III-c                               S2

7.     Bustanul Arifin, Ir., M.Sc., Ph.D., Prof          196308271986031003                          G.B. / IV-d   S3

8.     Agus Hudoyo, Ir., M.Sc., Dr.               196008181986101001    L / III-c                        S3

9.     Wan Abbas Zakaria, Ir.,M.S.,Dr. Prof.          196108261987021001                          G.B./ IV-c             S3

10.   Sudarma Wijaya Ir., M.S., Dr.             195609191987031001    L.K./ IV-d                         S3

11.   Dwi Haryono, Ir., M.S., Dr.                  196112251987031005    L.K./ IV-b                     S3

12.   Suryati Situmorang, Ir.,M.Si.               196208161987032002    L / III-c                          S2

13.   Zainal Abidin, Ir., M.E.S., Dr.              196109211987031003    L.K./ IV-a                      S3

14.   Dyah Aring Hepiana., Ir., M.S., Dr.     196209181988032001    L.K./ IV-b                             S3

15.   Eka Kasymir, Ir., M.S.                          196306181988031003    L / III-c                             S2

16.   F.E. Prasmatiwi, Ir., M.S., Dr.              196302031989022001    L.K./ IV-a                    S3

17.   M. Irfan Affandi,  Ir., M.Si., Dr.           196407241989021001    L.K. / IV-a                     S3

18.   Novi Rosanti, S.P., M.E.P.                    198111182008122003    A.A./ III-b                 S2

19.   Lina Marlina, S.P.                                 198303232008122002    A.A./ III-a                     S1

20.   Maya Riantini, S.P., M.P.                      197805042009122001    A.A./ III-b            S2

21.   Ani Suryani, S.P., M.Sc.                       198203032009122008    A.A./ III-b                 S2

22.   Firda Sari, S.P., M.E.P                         197512242010122002    A.A./ III-b             S2


II.    KEL.  PENYULUHAN, KOMUNIKASI, DAN SOSIOLOGI  PERTANIAN

 

1.     Irwan Effendi, Ir., M.S., Dr. Prof.         195507181981031004    G.B./ IV-d                          S3

2.     Dewangga Nikmatullah Ir., M.S.         195811111986031004    L.K./ IV-a                   S2

3.     Dame Trully Gultom, Ir., M.S.             196206021987032002    L.K./ IV-b                            S2

4.     Suarno Sadar, Ir.                                   195209251984031001    L / III-c                          S1

5.     Indah Nurmayasari,  Ir. M.Sc.             196109141985032001    L / III-c                                S2

6.     Tubagus Hasanudin, Ir., M.S. Dr.       195903211985031001    L.K./ IV-a                                               S3

7.     Begem Viantimala Ir., M.S.                  195609071987032001    L.K. / IV-a                     S2

8.     Ktut Murniati, Ir., M.S                          196211201988032002    L.K./ IV-b                                S2

9.     Sumaryo,  Ir., M.Si., Dr.                       196403271990031004    L.K./ IV-b                         S3

10.  Yuniar Aviati Syarif, S.P., M.T.A.        196906112003122001    L / III-c                                                    S2

11.  Indah Listiani, S.P., M.P.                      198007232005012002    L/ III-c

12.   Muhammad Ibnu, S.P., M.M.A. M.Sc        .  197905182005011002                                      S2

13.   Rio Tedi Prayitno, S.P., M.Si.               197712312006041003    A.A. /III-a

14.   Serly Silvianti, S.P., M.Si.                      198007062008012003    A.A. /III-b                                    S2

15.   Helvi Yanfika, S.P., M.E.P.                   198101102008122001    A.A. /III-b                S2

 

III.   KEL.  GIZI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA  KELUARGA

 

1.     Yektiworo Indriani, Ir., M.Sc. Dr.         196106221985032002    L.K./ IV-b                             S3

2.     Kordiyana K. Rangga, Ir., M.S.            195904251984032001    L.K./ IV-c                              S2

3.     Rabiatul Adawiyah, Ir., M.Si.              196408251990032002    L / III-c                            S2

4.     Teguh Endaryanto, Ir., M.Si.                196910031994031004    L / III-c                                   S2

5.     Wuryaningsih D.S. Ir., M.S., Dr.          196008221986032001    L.K./ IV-b                           S3

 

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN

 

I.     KEL. PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN

 

1.     Sri Setyani, Ir., M.S.                              195310141983032003    L.K./ IV-c                      S2

2.     Ribut Sugiharto, Ir., M.Sc.                    196603141990031001    L / III-c                          S2

3.     Sri Hidayati, S.T.P., M.P., Dr.              197109301995122001    L.K./ IV-a               S3

4.     Susilawati, Ir., M.S.                              196108061987022001    L.K./ IV-b                        S2

5.     Zulferyeni, Ir., M.T.A.                           196202071990102001    L / IV-a                        S2

6.     Siti Nurjanah, Ir., M.Sc., Dr.                 196207201986032001    L / III-d                   S3

7.     Dyah Kesumawardani, S.T.P., M.P.    197010271995122001    L.K /IV-a                           S2

 

II.    KEL.  MANAJEMEN MUTU DAN INOVASI PRODUK HASIL PERTANIAN

 

1.     Azhari Rangga, Drs., M.App.Sc.         195508041981121001    L.K./ IV-c                            S2

2.     Harun Al Rasyid, Ir., M.T.                   196206121988031002    L / III-c                         S2

3.     Muhammad Nur, Ir., M.Sc.                  196606091989111002    A.A./ III-a                        S2

4.     Otik Nawansih, Ir., M.P.                      196505031990102001    L.K./ IV-a                        S2

5.     Wisnu Satyajaya, S.T.P., M.T.A.         197503302006041001    A.A./ III-a                   S2

6.     Fibra Nurainy, S.TP.,M.Si.                    196802251996032001    L.K. / IV-a                       S2

 

III.   KEL.  KIMIA-BIOKIMIA HASIL PERTANIAN

 

1.     Tirza Hanum, Ir., M.S., Ph.D.Prof.      194702031975022001    G.B./ IV-d                        S3

2.     A. Sapta  Zuidar, Ir., M.P.                   196802101993031003    L / III-d                         S2

3.     Murhadi, Ir., M.S., Dr.                          196403261989021001    L.K./ IV-a                        S3

4.     Subeki, Ir., M.Si., Dr.                            196804091993031002    L / III-d                  S3

5.     Susi Astuti, Ir., M.Si., Dr.                     196708241993032002    L.K. / IV-a                 S3

6.     Samsu U. Nurdin, Ir. M.Si., Dr.           196706151994031003    L.K./ IV-b               S3

 

IV.  KEL. MIKROBIOLOGI  HASIL PERTANIAN

 

1.     Suharyono As., Ir., M.S. Dr.                 195905301986031004    L.K./ IV-c                          S3

2.     Marniza, Ir., M.Si.                                 196507051990032001    L.K/ IV-a                           S2

3.     Maria Erna K., Ir., M.Sc.                       196111291987032002    L / IV-a                                S2

4.     Sutikno, Ir., M.Sc., Ph.D.                      195601141986031002    L / III-d                                 S3

5.     Netty  Yuliana, Ir., M.S.,Dr.,Prof         196507251992032002    G.B./ IV-b                          S3

6.     Samsul Rizal, S.P., M.Si.                      196902251994031002    L.K./ IV-a                       S2

 

V.    KEL. PENGELOLAAN LINGKUNGAN AGROINDUSTRI

1.     Udin Hasanudin, Ir., M.S. Dr.              196401061988031002    L.K./ IV-a                            S3

2.     Tanto P. Utomo, Ir., M.S.                     196808071993031002    L / III-c                   S2

3.     Erdi Suroso, S.T.P., M.T.A. Dr.            197210061998031005    L / III-c                   S3

4.     Dewi Sartika, S.T.P., M.Si., Dr.            197012202008122001    A.A. / III-b                    S3

 

PROGRAM STUDI  PETERNAKAN

 

I.     KEL.  PRODUKSI TERNAK

 

1.     Idalina Harris, Ir., M.S.                         195205301977102001    L.K./ IV-c                      S2

2.     Arif  Qisthon, Ir., M.Si.                         196706031993031002    L.K./  IV-a                               S2

3.     Ali Husni, Ir., M.P.                               196003191987031002    L / III-d                            S2

4.     Akhmad Dahlan, Ir., M.P.                    196908101995121001    L.K./ IV-b                        S2

5.     Sulastri, Ir. M.P.                                    196110201993032001    L.K./ IV-a                                S2

6.     Tintin Kurtini, Ir., M.S.                         195109221980022001    L.K./ IV-c                     S2

7.     Khaira Nova, Ir., M.P.                          196110181986032001    L. K./ IV-b                      S2

8.     Rr. Riyanti, Ir. M.P., Dr.                        196502031993032001    L.K./ IV-a                      S3

9.     Dian Septinova, S.Pt., M.T.A.              197109141997022001    L./ III-d                    S2

10.   Didik Rudiono, Ir., M.S. Dr.                 196007191992031002    L./ III-c                     S3

11.   Novirzal, Ir.                                           196111101987031007    A.A./ III-a                       S1

12.  Kusuma Adhianto, S.Pt., M.P., Dr.      197506112005011002    L./ III-c                          S3

13.   Veronica Wanniatie, S.Pt., M.Si.          197801132009122001    Dosen / III-b           S2

14.   M. Dima Iqbal Hamdani, S.Pt., M.Si. 198301162009121004    A.A / III-b                         S2

 

II.    KEL.  NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK

 

1.     Nining Purwaningsih, Ir.                      195707261986032001    L./ III-c                        S1

2.     Rudy Sutrisna, Ir., M.S., Dr.                 195805061984101001    L./ III-d                       S3

3.     Syahrio Tantalo YS, Ir. ,M.P.                196106061986031004    L.K./ IV-a                         S2

4.     Erwanto, Ir., M.S., Dr.                          196102251986031004    L.K./ IV-a                           S3

5.     Farida Fathul, Ir., M.Sc., Dr.               195903301983032001    L.K./ IV-b                               S3

6.     Yusuf Widodo, Ir. M.P.                        195601091985031003    L.K./ IV-b               S2

7.     Liman, S.P.T., M.Si.                              196704221994021001    L.K./ IV-a                     S2

8.     Muhtarudin, Ir., M.S. Dr., Prof.           196103071985031006    G.B./ IV-d                      S3

9.     Mucharomah P., S.Pt. M.T.A.              196903231997022001    L./ III-d                             S2

 

III.   KEL. SAIN VETERINER

 

1.     Sri Suharyati, S.Pt. M.P.                       196807281994022002    L.K./ IV-a                        S2

2.     Madi Hartono, drh. M.P.                      196607081992031004    L.K./ IV-a                             S2

3.     Purnama Edy Santosa, drh. M.Si.        197003231997031001    A.A./ III-a                 S2

4.     Siswanto, S.Pt., M.Si.                           197704232009121002    Dosen / III-b                                      S2

 

PROGRAM STUDI KETEKNIKAN PERTANIAN

 

I.     KEL. ENERGI DAN ALAT MESIN PERTANIAN

 

1.     Agus Haryanto, Ir., M.P., Dr.              196505271993031002    L.K / IV-a                                 S3

2.     Budiyanto Lanya, Ir., M.T.                   198505231986031001    L./ III-c                 S2

3.     Sigit Prabawa, Ir. M.Si., Dr.                 196405041991031001    L./ III-c                                S3

4.     Siti Suharyatun, S.T.P., M.Si.               197007031998022001    A.A/ III-b               S2

5.     Warji, S.T.P., M.Si.                                197801022003121001    L./ III-d                         S2

6.     Joowy Joeanda, S.T.P.                          197408112001121002    Dosen/ III-a                                S1

 

II.    KEL. REKAYASA SUMBERDAYA ALAM

 

1.     R.A Bustomi Rosadi, Ir., M.S., Dr., Prof.            194907061979031004                          G.B./ IV-d       S3

2.     Nugroho Harjono, Ir.                            195706161985031002    L./ III-c                   S1

3.     Sugeng Triono, Ir., M.Sc., Dr.               196112111987031004    L./ III-d                S3

4.     Ridwan Zahab Ir., M.S.                         196511141995031001    L./ III-c                   S2

5.     Iskandar Zulkarnain, Ir.                      196109041986031003    L./ III-c                               S1

6.     Oktafri, Ir., M.S.                                    196410221989031004    L./ III-c                  S2

7.     M. Zen Kadir, Ir., M.T.                          195504171985031001    A.A/ III-b              S2

8.     Muhammad Amin, Drs., M.Si.            196102201988031002    A.A./ III-b                                  S2

9.     Ahmad Tusi, S.T.P., M.Si.                    198106132005011001    L./ III-b                     S2

 

III.   KEL. REKAYASA BIOPROSES DAN PASCAPANEN

 

1.     Tamrin,  Ir., M.S., Dr.                           196212311987031030    L.K./ IV-a                              S3

2.     Sapto Kuncoro, Ir., M.S.                       195910311987031003    L./ III-d               S2

3.     Sandi Asmara, Ir., M.S.                        196210101989021002    L./ III-c                          S2

4.     Sri Waluyo, S.T.P., M.P., Ph.D.            197203111997031002    L./ III-d                                              S3

5.     Diding Suhandy, S.T.P., M.Agr., Dr.             197803032001121001                           S2

6.     Dwi Dian Novita, S.T.P., M.Si.            198209242006042001    A.A/ III-a                S2

7.     Cicih Sugianti, S.T.P., M.Si.                  198805222012122001    Dosen/III-b                                        S2

 

JURUSAN  KEHUTANAN

 

I.     KEL.  KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN

 

1.     Sugeng P. Harianto,Ir.,M.S.,Ph.D.,Prof    195809231982111001   G.B./ IV-e                             S3

2.     Agus Setiawan, Ir., M.S. Dr.                 195908111986031001   L.K./ IV-b                          S3

3.     Arief Darmawan, S.Hut., M.Sc., Dr.     197901072008011009   A.A./ III-b                S3

4.     Bainah Sari Dewi,  S.Hut., M.S., Dr.     197310121999032001   L./  III-d                         S3

5.     Gunardi Djoko Winarno, Ir., M.P.         196912172005041003   L./  III-c                     S2

6.     Samsul Bakri, Ir., M.Si., Dr.                 196105051987031002   L.K./ IV-a                                       S3

 

II.     KEL. MANAJEMEN HUTAN

 

1.     Irwan S. Banuwa, Ir., M.S., Dr., Prof.            196110201986031002                          G.B./ IV-d     S3

2.     Asihing Kustanti, S.Hut., M.Si.            197109271997032001    L.K./ IV-c                                       S2

3.     Christine Wulandari, Ir., M.S., Ph.D.     196412261993031004    L.K./ IV-a                         S3

4.     Hari Kaskoyo, S.Hut.,M.P.                   196906011998021002    L./ III-c                     S2

5.     Indra Gumay F, S.Hut., M.Si.              197402222003121001    L/  III-c                        S2

6.     Rommy Qurniati, S.P.,M.Si.                 197609122002122001    L/  III-d                          S2

7.     Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si.               197807242005011003    L/  III-c                       S2

8.     Susni Herwanti, S.Hut., M.Si               198109272006042001    A.A/ III-a                     S2

9.     Yulia Rahma Fitriana, S.Hut., M.Sc.    198317162005012001    A.A/ III-a                         S2

10.   Slamet Budi Yuworo, Ir., M.S., Dr.      196412231994031003    L.K./ IV-b                                   S3

11.   Wahyu Hidayat, S.Hut., M.Sc.            197911142009121001    A.A /III-b                            S2

12.   Rahmat Safe’i, S.Hut, M.Si                   197601232006041001    A.A/ III-b               S2

13.   Rusita, S.Hut., M.P.                              198007032012122001    Dosen/III-b                                              S2

 

III.    KEL. BUDIDAYA HUTAN

 

1.     Afif Bintoro, Drs., M.P.                        196006171987031007    L.K./ IV-a                           S2

2.     Duryat, S.Hut., M.Si.                            197802222001121001    L. / III-b                   S2

3.     Indriyanto, Ir., M.P.                              196211271986031003    L.K./ IV-c                  S2

4.     Melya Riniarti, S.P.,M.Si., Dr.               197705032002122002    L / III-d                  S3

5.     Ceng Asmarahman, S.Hut., M.Si.        198204072010121002    A.A/ III-b                 S2

 

JURUSAN BUDIDAYA PERAIRAN

I.     KEL. AKUAKULTUR

 

1.     Siti Hudaidah, Ir., M.Sc.                       196402151996032001    L./ III-d                                   S2

2.     Tarsim, S.Pi., M.Si.                               197610122000121001    L./ III-d                      S2

3.     Wardiyanto, S.Pi., M.P.                        196907052001121001    L./ III-c                         S2

4.     Yudha Trinoegraha A., S.Pi., M.Si.      197807082001121002    L./ III-c                           S2

5.     Esti Harpeni, S.T., M.Sc.                       197911182002122001    L/ III-c                                           S2

6.     Limin Santoso, S.Pi., M.Si.                   197703272005011001    L/ III-c                                    S2

7.     Supono, Ir., M.Si., Dr.                           196903202005011001    L./ III-c                        S2

8.     Munti Sarida, S.Pi., M.Sc.                     198309232006042001    A.A/ III-a                S2

9.     Berta Putri, S.Si., M.Si.                         198109142008122002    A.A./ III-b                                                         S2

10.   Agus Setyawan, S.Pi., M.P.                 198408052009121003    A.A / III-b                        S2

 

II.    KEL. PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERAIRAN

 

1.     Indra Gumay Yudha, S.Pi., M.Si.         197008151999031001    L.K./ IV-a                      S2

2.     Moh. Muhaemin, S.Pi., M.Si.                197412122000031002    L./ III-d                      S2

3.     Qadar Hasani, S.Pi., M.Si                     196907052002121002    L./ III-d                            S2

4.     Eko Efendi, S.T., M.Si.                          197803292003121001    A.A./ III-b               S2

5.     Rara Diantari, S.Pi., M.Sc.                    197908212003122001    A.A./ III-a                S2

6.     Henni Wijayanti M., S.Pi., M.Si.           198101012008012042    A.A./ III-b                S2

7.     Herman Yulianto, S.Pi., M.Si                197907182008121002    Dosen/ III-b                 S2

8.     Suparmono, S.Pi., M.T.A.                   195903201985031004    A.A/ III-b                          S2

9.     Mahrus Ali, S.Pi., M.P.                        198305202010121004    A.A/III-b                                    S2

10.   A. Aman Damai, Ir., M.Si., Dr.           196505011989021001     L/III-d                                     S3

Sumber Informasi: Buku Panduan Penyelanggaraan Program Sarjana dan Diploma 2015.