Mahasiswa Universiti Malaysia Terengganu Mengikuti Latihan Industri di Fakultas Pertanian UNILA

Mahasiswa Universiti Trengganu Foto Bersama Dekan FP Unila

Mahasiswa Universiti Malaysia Trengganu Foto Bersama Dekan FP Unila

Selasa, 14 Juni 2016, diruang Dekan Fakultas Pertanian Unila, Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si. bersama para Wakil Dekan menerima kehadiran tiga mahasiswa yang berasal dari Universiti Malaysia Terengganu. Mahasiswa tersebut: Nor Farhana Binti Rafly, Siti Amirah Muhammad Zahid, dan Azlin Hilwani Binti Ayob, ketiganya berasal dari fakultas dan jurusan yang sama yaitu Fakulti Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan, Jurusan Agroteknologi (Teknologi Lepas Tuai).

Ketiga mahasiswa tersebut bermaksud mengikuti Latihan Industri selama tiga bulan di Laboratorium Produksi Tanaman Fakultas Pertanian Unila, untuk mempelajari budidaya tanaman, perbanyakan tanaman, dan mikoriza.  Sebagai Penanggung jawab kegiatan latihan industri ini adalah Dr. Ir. Maria Viva Rini, M.Sc., Dosen Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Unila dan Dr. Wan Zalita Binti Wan Sembok, Dosen Jurusan Agroteknologi (Teknologi Lepas Tuai) Fakulti Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan Universiti Malaysia Terengganu.

Kegiatan Latihan Industri yang dilakukan oleh ketiga mahasiswa tersebut merupakan bagian dari MoU Fakultas Pertanian Unila dan Universiti Malaysia Terengganu, dan secara rutin setiap tahun Fakultas Pertanian Unila menerima tiga mahasiswa Universiti Malaysia Terengganu yang akan mengikuti latihan industri.